lördag 15 augusti 2015

Om en bokserie jag läser

Föreställ dig betydelsen av möjligheten att kunna ladda ned en komplett avbildning av en människohjärna till en dator, att föra den genom simulationer, få den att uppleva dessa simulationer så som du och jag upplever verkligheten. Tänk om detta redan hänt dig, och att din upplevelse av att sitta hemma vid datorn och läsa ett blogginlägg bara är en simulation inuti en dator.

Om ovanstående skulle kunna hända, så kunde man också kopiera avbildningen på ett fullkomligt perfekt sätt, låta originalet leva kvar i sin kropp, medan man låter kopian leva i en simulation i datorn. Då skulle alltså du sitta där och läsa ett blogginlägg på datorn (inuti ett simulationsprogram), medan den verkliga du, den fysiska kopian av dig, levde vidare i verkligheten och upplevde nya saker utan att du märkte det.

Lägg sedan till möjligheten av att kunna ladda upp en sådan virtuell personlighet till en ny kropp (en odlad i ett laboratorium, till exempel), få din personlighet lagrad efter din biologiska död och låta den leva i ett program designat att efterlikna vår kulturella bild av Paradiset/Helvetet.

_________________________________________________________________________________

Allt ovanstående går att läsa om i Iain M. Banks sci-fi-serie om Kulturen, en av de stora interstellära civilisationerna som befolkar universum i serien.
Kulturen är som en marxistisk utopi. Allt (nästan allt) är gratis eftersom all produktion utförs av maskiner och energin som krävs för produktion utvinns ur gränslandet mellan vårt universum och ett parallellt universum, kallat the energy-grid eller bara the e-grid.

I Kulturen lever människa (pan-människa, ett samlingsnamn för humanoida varelser) och maskin sida vid sida. Artificiell intelligens överträffar för det mesta den mänskliga intelligensen, men trots detta handlar det inte om någon läskig dystopi om hur maskinerna behandlar människor som boskap.


Hursomhelst, det finns massor av häftiga saker i Iain M. Banks The Culture. Alla böcker är fristående, vad jag vet, och behandlar en massor av teman, varav några är:

 • Skapandet av ett virtuellt helvete att lagra de dödas kopierade personligheter i, utifrån hur de betett sig i livet
 • Värdet av mänskligt liv när det finns A.I. så komplexa att de delvis inte får plats i de tre konventionella dimensionerna, utan lagras i en kombination av åtminstone mer än tre. 
 • Till vilken del har en teknologisk stormakt rätt att ingripa i andra civilisationer, endast för att de anser att det vore omoraliskt att inte ingripa.
 • Teknisk evolution gentemot naturlig evolution

  Och så vidare!
  Nu är min biblioteksdatortid slut.

  Surface Detail är en skitbra bok ur serien, lika bra är Concider Phlebas och The Player of games. Det är dessa jag hittills läst.

  Over & out.